Waluta jako towar

pobieramy prowizje od sprzedazy akcji wykupione jednostki uczestnictwazostały w banku

Na świecie istnieje aktualnie około 200 państw, z których większość bazuje na własnych walutach narodowych. Również w Europie były one jeszcze do niedawna standardem, jednakże sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Jednym z atrybutów Unii Europejskiej stała się strefa euro, czyli wspólnota oparta o ten sam pieniądz. Aktualnie w ponad połowie państw Unii funkcjonuje euro, a ogólną pieczę nad nim sprawuje Europejski Bank Centralny. Uczyniło to wspólną walutę jedną z dwóch najważniejszych na świecie, zaraz za dolarem. Posługują się nią chociażby Niemcy, Francuzi czy Włosi, a więc państwa stanowiące filary UE. To wszystko powoduje, że euro stało się ważną częścią globalnego rynku forex.

Czym jest ów forex? Termin ten pochodzi od angielskich słów foreign exchange, co w swobodnym tłumaczeniu oznacza wymianę międzynarodową. To swoista platforma handlowa umożliwiająca inwestorom z całego świata kupno oraz sprzedaż walut, a także wymianę jednego pieniądza na inny. Niektórzy nauczyli się zarabiać na tych narzędziach sporo, dlatego inwestowanie w waluty uchodzi czasami za bardziej opłacalne niż gra na giełdzie.

Obecnie forex to kluczowy element światowego rynku finansowego, mający pośredni wpływ na wszystkie rozwinięte gospodarki. Według różnych źródeł dzienne obroty foreksu oscylują w graniach od 1,9 do 4,5 biliona dolarów amerykańskich. To więcej niż cały rynek akcji i obligacji w USA.handel sygnałami sygnały inwestycyjne inwestycyjnymi przybrał na sile

Like this post? Please share to your friends: